Architect donor picture Architect+ donor picture Elite donor picture
Architect
12 кредита
Architect Plus
24 кредита
Elite
60 кредита
Prefix/Color
Architect
Architect+
Elite
Повече инфо Повече инфо Повече инфо
Домашен любимец
Достъп до /hat
Достъп до /plotme biome
Може да поставяте вода и лава
Може да използвате книги
Достъп до WorldEdit команди.
Достъп до /plotme reset | /plotme clear
Донор следи
Допълнителни домашни любимци
Използване на Minecart, TNT, Beacon, Armor Stand(1.8)
Достъп до /ptime
Използване на цветове в чата
Личен чат канал
По-лесно предвижване
Достъп до командата /top
Достъп до командата /plotme home [player]
Достъп до командата /plotme tp [id]
Компас за по-лесно навигиране
Достъп до /tp [играч]
Повече инфо Повече инфо Повече инфо
Creative lot picture
Creative Lot (1 брой)
5 кредита

Повече инфо