Iron
24 кредита
Gold
48 кредита
Diamond
72 кредита
Emerald
96 кредита
Prefix/Color
Iron
Gold
Diamond
Emerald
Повече инфо Повече инфо Повече инфо Повече инфо
Брой допълнителни homes 1 2 4 9
Достъп до IronTools Kit
Достъп до /hat
Достъп до /workbench
Достъп до /recipe
Достъп до /sapling
Промяна на часа и времето за $250
Достъп до IronArmor Kit
Автоматично чупене на цяло дърво
Създаване на Lift табели
Създаване на Gate/Bridge табели
Използване на цветове в чата
Използване на /ptime
Достъп до DiamondTools Kit
Личен чат канал
Летене с перо с 3 режима
Използване на /enderchest
x2 пари, опит, точки от Jobs
Достъп до DiamondArmor Kit
Достъп до /god
Летенето не взима hunger
Запазвана не EXP при смърт
Специални частици около героя ти(/h)
Достъп до /heal
Повече инфо Повече инфо Повече инфо Повече инфо