1. IP: play.inn-craft.info

  Version: 1.9 - 1.11.2

  Dismiss Notice

Economy

Aug 1, 2016
Economy
 • Сървърът разполага с Economy. Можеш да натрупаш валута като продаваш неща на главният магазин. Също така можете да натрупате пари като спечелите някой конкурс организиран от Админи или други играчи.


  Печелена на валута(top)


  Валута се печели като:
  • Продавате предмети на сървъра или други играчи
  • От Jobs // TODO: Add link
  • От евенти и конкурси
  • От лихва от банката

  Команди(top)


  • /money - показва баланса ви
  • /money [player] - показва баланса на [player] (ex: /money MegaAlexch0)
  • /money send [player] [amount] - Плащаш [amount] на [player] (ex: /money pay Pachwerk 10)
  • /money top - Показва най-богатите играчи
  • /money help - Показва помощно меню

  Sign Shops(top)


  На първият ред се показва операцията на Sign Shop-а.
  Buy = Играчът купува от магазина.
  Sell = Играчът продава на магазина.
  На вторият и третият ред се изписва описание на стоката. (Ляв Бутон на Sign-a показва винаги вярна информация. Никога не се доверявайте на 2рия и 3тия ред. Винаги проверявайте с ляв бутон).
  На Четвъртият ред е изписана цената на стоката.


  Ако първият ред е син, магазинът (Sign Shop) е в наличност.
  Ако първият ред е червен, магазинът (Sign Shop) не е в наличност.
  Ако първият ред е черен, магазинът (Sign Shop) не е активиран.