1. IP: play.inn-craft.info

  Version: 1.9 - 1.11.2

  Dismiss Notice

Lift

Feb 1, 2013
Lift

 • Какво е Lift?(top)  Лифтът се състои от две табели, сложени една над друга. Използва се за бърз достъп до по-долен/по-горен етаж. Правенето / използването му е безплатно.

  Как се използва Lift?(top)  Лифтът се използва много лесно - просто цъкнете с десен бутон на Lift табелата.

  Какво представлява Лифт табела?(top)  Има 3 вида лифт табели. [Lift] / [Lift Up] / [Lift Down].

  [Lift] - чрез тази табела вие не можете да ходите нито нагоре, нито надоло. Тя служи само за направа на еднопосочен лифт.

  [Lift Up] - чрез тази табела вие можете да отидете етаж нагоре(до първата лифт табела над тази)

  [Lift Down] - същата като [Lift Up], но води до първата табела под тази.

  Как се прави Lift?(top)


  Само донорите могат да направят Lift.

  За да направите лифт ви трябват минимум две табели.

  Просто трябва да ги поставите една под друга, със съответният вид на лифт табелата, написан на 2рия ред. Пример:

  [​IMG]

  На 1вият ред може да добавите името на етажа.
  На 3тият и 4тият ред се описва името на етажа към който води лифта. Пример: to 1st Floor.