1. IP: play.inn-craft.info

  Version: 1.9 - 1.11.2

  Dismiss Notice

Създаване и управление на град

Aug 3, 2016
Създаване и управление на град

 • Термини(top)


  [kratko ime]
  • Това е името на града, което служи като ID.
  • Използва се почти във всички команди.
  • Трябва да е съставено от една дума (grad1, grad_na_clocktime)
  • Не може да има 2 града с едно и също кратко име.
  [dylgo ime]
  • Това е името на града, което ще се показва в листовете.
  • Служи само като наименование на града.
  t[id]
  • Това е ID на защитата на града.
  • Може да разберете ID-то на вашия град чрез /town id [kratko ime]

  Основаване на град(top)


  За да основете град, първо трябва да спазвате тези условия. След като създадете тема във форума и ако отговаряте на условията се свържете с админ(най-добре чрез тикет). Админ ще направи следното:
  • Ще основе града с кмет, който сте обявили във темата
  • Ще добави всички основатели в града като заместници
  • Ще ви бъде инсталирана цялостна защита на града и кметът ще бъде добавен в нея - негов е избора кой да може да чупи в целия град, а заместниците заедно с кметът са отговорни за създаването на парцели за живущите в града

  Управление на града(top)


  Управлението на град не е лесна задача. Вие трябва да решавате кой играч да бъде заместник, как да разпределите региона на града, да управлявате постройките и да следите вътрешната социална среда.
  Също така ви съветваме да си направите вътрешни правила, които да бъдат спазвани от жителите. Може да събирате такси или парцелите да си имат цена(имайте предвид, че вдигането на ранк на града изисква доста пари :) )


  Команди(top)



  Команди за всички:
  • /town list [страница] - показва списък с градовете
  • /town help [страница] - показва помощно меню за /town командата
  • /town accept / decline - приема / отказва покана за присъединяване към град
  • /town info <име на град> - показва информация за град
  • /town player [име на играч] - показва дали даден играч е жител на град
  • /town id [град] - показва ID-то на града
  • /lot info [име на парцел] - дава ви информация за даден лот
  • /lot help [страница] - показва помощно меню за /lot командата

  Команди за заместници или кмет:
  • /town invite [играч] - поканва играч да се присъедини в града
  • /town remove [играч] - премахва играч от града
  • /lot define [lot_ime] - създава лот между две позиции (избирате ги със златна брадва) във вашия град
  • /lot remove [lot_ime] - премахва лот
  • /lot info [lot_ime] - дава ви информация за даден лот
  • /lot addowner [lot_ime] [igrach] - добавя играч като собственик в даден лот
  • /lot removeowner [lot_ime] [igrach] - премахва играч като собственик в даден лот
  • /lot clearplayers [lot_ime] - премахва всички собственици и member–и от парцел
  Команди само за кмет:
  • /town deputy [играч] - прави играч заместник в града
  • /town undeputy [играч] - премахва играч като заместник в града
  • /town setdesc [описание] - променя описанието на града
  • /rg addmember t[id на града] [играч] - позволява на играч да чупи и отваря в ЦЕЛИЯ град(за да видите ID-то на града ползвайте /town id [име на град]
  • /rg removemember t[id на града] [играч] - премахва играч от цялостната защита на града

  Помощни статии(top)