1. IP: play.inn-craft.info

  Version: 1.16.4

  Dismiss Notice

Donor Info (no longer existing donor ranks)

Discussion in 'Архив' started by ClockTime, Apr 3, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. ClockTime

  ClockTime Administrator Staff Member Owner

  Увод:
  Донорът е опция в Inn-Craft, с която срещу SMS получавате екстри.
  Iron Donor е най-ниския клас донори, а Emerald Donor е най-високия клас донори.
  Всеки клас има достъп до определени команди, до които нормалният User няма.
  Всеки по-горен клас има командите, които има всеки по-долен клас. Тоест Emerald Donor има достъп на командите на Iron Donor.
  Донорите се степенуват по този ред: Iron Donor < Gold Donor < Diamond Donor < Emerald Donor.
  Всеки клас се купува чрез SMS за един месец. http://inn-craft.info/sms_st
  Достъп до команди:
  Iron Donor:/kit IronTools - Дава ви железен(iron) сет, който включва Меч(Sword), Лопата(Shovel), Кирка(Pickaxe), Брадва(Axe), Мотика(Hoe).
  (може да го използвате през 12 часа)
  [​IMG]
  /sapling - Променя вида на фиданката(саплинга), която държите в ръката си.
  [​IMG]
  /hat - слага блокчето, което е в ръката ви на главата (на мястото за каска)
  [​IMG]
  /coal - Сменя вида на Coal и Charcoal.
  [​IMG]
  /sethome [ime] - Дава ви достъп до 3 допълнителни /sethome.
  Достъп до табелите за смяна на часа/времето, които са на /spawn.
  Достъп до /ch d - Донор канал.
  Когато някой напише /list, излизате в специална група Donors.
  Името над главата ви става сиво и в TAB-листа сте оцветен в сиво.
  Когато пишете в чата пред името ви пише [Iron Donor]

  Gold Donor:

  /kit IronArmor - Дава ви железни(Iron) Каска(Helmet), Нагръдник(Chestplate), Панталони(Leggins), Ботуши(Boots).
  (може да го използвате през 24 часа)
  [​IMG]
  Може да използвате цветен цвят във всички канали.
  За да използвате цветовете напишете &a, като на мястото на a може да е някоя буква (схемата е по-долу)
  [​IMG]
  И ето това се изписва:
  [​IMG]
  Схема:
  [​IMG]
  (източник: Minecraft Wiki)
  Може да счупите цяло дърво САМО като счупите най-долното блокче
  [​IMG]

  /sethome [ime] - Дава ви достъп до 7 допълнителни /sethome.
  Името над главата ви става златно и в TAB-листа сте оцветен в златно.
  Когато пишете в чата пред името ви пише [Gold Donor]

  Diamond Donor:

  /kit DiaTools - Дава ви диамантен(diamond) сет, който включва Меч(Sword), Лопата(Shovel), Кирка(Pickaxe), Брадва(Axe), Мотика(Hoe).
  (може да го използвате веднъж на 24 часа.
  [​IMG]

  /god - Прави ви безсмъртни.
  [​IMG]
  Право на 25х25 лот близо до /spawn (лотовете се намират зад Inn-Mall)

  /sethome [ime] - Дава ви достъп до 11 допълнителни /sethome.
  Името над главата ви става светло синьо и в TAB-листа сте оцветен в светло синьо.
  Когато пишете в чата пред името ви пише [Diamond Donor]

  Emerald Donor:

  /kit DiaArmor - Дава ви железни(Iron) Каска(Helmet), Нагръдник(Chestplate), Панталони(Leggins), Ботуши(Boots).
  (може да го използвате през 24 часа)
  [​IMG]
  Може да летите с перце(Feather) с две състояния - Fly и Hoover. Състояние се променя с ляв бутон, а се лети с десен.
  [​IMG]
  /sethome [ime] - Дава ви достъп до 15 допълнителни /sethome.

  Името над главата ви става светло зелено и в TAB-листа сте оцветен в светло зелено.
  Когато пишете в чата пред името ви пише [Emerald Donor]

   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page